tiistai 28. lokakuuta 2008

Luomu hurjassa kasvussa Ruotsissa

ICA:n luomumyynti on kasvanut 2008 hurjat 70%. kasvu johtunee suurelta osalta suuresta satsauksesta "I Love Eco" tuotemerkkiin. Kysymys ei ole vain markkinaosuuden ottamisesta Coopilta, koska myös siellä kasvu on ollut rajua. ICA:n markkinaosuus ruotsalaisessa pt-kaupassa on n 60%.
t
Erkki

Ica ökar 70 procent
Den ekologiska försäljningen hos ICA har ökat med 70 procent under 2008 fram till och med september. ICA´s eget varumärke I love eco står för ca 28 procent av den ekologiska försäljningen. Totalt har nu ICA ca 700 ekologiska produkter i varuutbudet. Den största delen av försäljningen står mejeriprodukter för, men den största försäljningsökningen har skett inom frukt och grönt och det frysta sortimentet.
-Ekologiskt är den produktkategori hos oss som visar överlägset bäst försäljningsökningar. Vi kommer fortsätta att lansera nya produkter, både under eget och andras varumärke. Det största hotet mot fortsatta försäljningsökningar är bristerna i utbudet, säger ICA´s miljöchef Kerstin Lindvall.

Coop ökar 50 procent på eko
Hittills i år har Coops försäljning av ekologiska produkter ökat med 50 procent. Under 2007 stod kedjan för drygt hälften av den sålda volymen ekologiska produkter i detaljhandeln, då ökade försäljningen med 22 procent. Den positiva utvecklingen har alltså fortsatt med högre intensitet under 2008.
-Intresset för ekologiskt är starkt och fortsätter att öka bland konsumenterna. Ett bekymmer är dock att det saknas råvara inom flera områden. Till exempel är det brist på ekologiskt fläsk, något som gör att utvecklingen av det ekologiska charksortimentet står stilla, säger Mikael Robertsson som är miljöchef hos Coop.

Lähde: www.ekoweb.nu

Ei kommentteja: