tiistai 24. maaliskuuta 2009

Vientirenkaalla maailmalle 
– Luomuvienti: mahdollisuus Suomelle

Olen puhumassa pejantaina 27.3. Tampereen Luomupäivillä. Alla tiivistelmä esityksestäni.


Ydinasiat

Luomustrategiassa asetettu tavoite - 10% Suomen elintarvikeviennistä luomua v 2015 - ei ole lukujen valossa mahdoton, mutta se vaatii paljon työtä. Suomen vahvuuksia ovat viljaketju ja marjaklusteri, mutta lukuisia muitakin nichejä löytyy. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös kotimarkkinan kehittymistä, lisää luomutuotantoa ja jalostusarvon nostoa. Suomessa tarvitaan Luomuviennin toimenpideohjelma.

Luomumarkkina ei ole nappikauppaa

Luomumarkkinan arvo Suomessa on n 74 M€ eli alle 1% Suomen elintarvikemarkkinasta. Tanskan luomumarkkina on arvoltaan yli 600 M€ ja Saksan 5,8 miljadia €. Globaali luomumarkkina on 35 miljardia €. Toisaalta Suomen elintarvikevienti on n 1,4 miljardia €. Luomumarkkinat ovat kasvaneet pitkän ajan keskiarvona 10% vuodessa, jolloin yhden vuoden kasvu on yli 3 miljardia €. Näiden numeroiden valossa maailmalta löytyy Suomen elintarvikevientiä vastaava luomumarkkinarako. Joka tapauksessa Luomustrategiassa asetettu 10% eli n 140 M€ tavoite ei vaikuta mahdottomalta saavuttaa. Vaikka Suomi ei ole eurooppalaisittain suuri luomuviejä, on viennin osuus suomalaisessa luomukentässä suhteellisesti suuri - noin neljännes. Asetettu tavoite on kuitenkin yli 2 kertaa suurempi kuin luomumarkkinan nykyinen kotimarkkina-arvo, mikä tekee siitä erittäin haasteellisen.

Suomi vie luomua

Merkittävimmät suomalaiset luomuvientituotteet syntyvät viljaketjussa: bulkkikaura, kaurahiutale, vehnäjauho ja leipä. Suomen erityisvahvuss on luomukaura, mutta myös ruis ja kevätvehnä voivat olla suomalaisia vahvuuksia. Toinen painopistealue, joka antaa paljon mahdollisuuksia on marjaklusteri - lähinnä luonnonmarjat, ja niistä tehdyt jalosteet. Yrityskohtaisia vahvuuksia löytyy toki muillakin alueilla hyvinkin kapeissa nicheissä, mm perunajauho ja -hiutale, rypsiöljy, maltaat, lakritsa, koivunmahla, yrtit.

Luomustrategian 10% tavoitteen saavuttaminen edellyttää näihin vahvuuksiin panostamista. Vientitavoitteen rinnalla myös kotimarkkinoiden on kehityttävä tavoitteen mukaisesti 6% markkinaosuuteen. Teollisuuden on vaikea kehittää vientiinkään tuotteita jos kotimarkkinaa ei ole. Raaka-ainepohjaa on sekä lisättävä, että monipuolistettava. Jalostusarvoa on nostettava sekä raaka-aineissa että kuluttajatuotteissa. Kaikki tämä edellyttää erittäin monisyistä koko elintarvikeketjun läpäisevää yhteistyötä. Suomessa tarvitaan Luomun kansainvälistymisstrategian (2000) päivitys ja uusi Luomuviennin toimenpideohjelma.

Helpotusta vientiin

Kansainvälinen kauppa on vaativa laji, joskin EU:ssa kauppa on sisämarkkinakauppaa ja siten oleellisesti ‘oikeata’ vientiä yksinkertaisempaa. Luomuvientiin lähtevällä yrityksellä on joka tapauksessa edessään kaikki kansainvälistyvän pk-yrityksen ongelmat. Näihin on apua saatavissa esimerkiksi Finprolta (www.finpro.fi). Mutta lisäksi luomutuotteiden kauppaan liittyy omat erityispiirteensä, joita ei myöskään kannata lähteä opiskelemaan ‘kantapään kautta’.

Suomalaiset potentiaaliset luomuviejät ovat joko tavanomaisen elintarvikesektorin kotimarkkinatoimijoita tai pieniä luomutoimijoita - vain harvoin jo kansainvälistyneitä suuria elintarvikeyrityksiä. Vientiin lähdettäessä ei tunneta kohdemarkkinoita ja niiden pelureita,toimintatapoja eri markkinoilla, kilpailutilannetta ja omien tuotteiden mahdollisuuksia kohdemarkkinoilla. Tuotekehitystä ei pystytä ohjamaan oikein, koska ei tunneta kohdemarkkinoiden vaatimuksia ja mieltymyksiä omien tuotteiden kohdalla, ei tunneta paikallista ruokakulttuuria tai kohdemaan kuluttajien mielikuvia luomusta tai ostajien sertifiointivaatimuksia. Jos kehitettäviin tuotteisiin tarvitaan uusia luomuraaka-aineita, ei tunneta niiden parhaita hankintakanavia, mitä luomuna on saatavilla tai mitä luomutuotteissa voidaan käyttää.

Organic Food Finland toimii toisaalta perinteisenä vientirenkaana, jolle yritys voi ulkoistaa vientipäällikön tehtävät, mutta myös osaamiskeskuksena, jolla on jo huomattava määrä vastauksia yllämainittuihin ja muihin luomualaan ja vientiin yleisemminkin liittyviin kysymyksiin. Organic Food Finlandin avulla yritys voi säästää huomattavan määrän alkuvaiheen oppirahoja ja päästä käytännön tuotevientiin huomattavasti nopeammin kuin omin voimin harjoittelemalla. OFF:n hallussa on jo niin paljon markkinatietoa, ettei useimmissa tapauksissa erillinen markkinaselvitys ole tarpeellinen. Jos vientirenkaaseen liittyminen ei ole yritykselle oikea ratkaisu, OFF voi toimia myös asiantuntijana yritykselle luomuvientiin liittyvien ongemien ratkaisemiseksi.

Osana uutta Luomu-Talli hanketta, jonka tarkoituskena on verkottaa luomualaa paremmin yhteisen sateenvarjon alle, Organic Food Finland voi kehittyä laajemminkin suomalaisen luomuviennin edistämiskeskukseksi.

Organic Food Finland on nykymuodossaan perustettu 2004 ja luomuvientirenkaat toteutetaan yhteistyössä Finpron kanssa ja niihin saadaan TEM:n tuki. Vientirenkaita ja vientipäälliköitä on tällä hetkellä kaksi ja osallistuvia yrityksiä 8. Vuoden 2008 toteutunut luomutuotteiden vienti OFF:iin osallistuvilta yrityksiltä oli n. 4 M€. Noin puolet viennistä on raaka-ainevientiä ja toinen puoli private label myyntiä. Hyvin pieni osa viennistä on toistaiseksi suomalaisella tuotemerkkillä. Vientirenkaan piirissä on kehitetty yhteinen Napapiiri Organics tuotemerkki leimallisesti suomalaisten luomutuotteiden viemiseksi.

Osallistuvat yritykset tällä hetkellä ovat Oy E. Boström AB, Greenfinn’s, Finnamyl Oy, Helsingin Mylly Oy, Kiantama Oy, Maustaja Oy, Norrgård Oy ja Virgino.


Alustajan lyhyt esittely
Erkki Pöytäniemi on koulutukseltaan agronomi, MMM ja toiminut koko aikuisikänsä luomun piirissä mm viljelyneuvonnassa, luomujärjestökentässä, toimikunnissa ja työryhmissä, luomuleipomoyrittäjänä, luomumarkkinointiprojekteissa ja 1997 lähtien luomutuotteiden viennissä. Vuodesta 1995 Erkki on toiminut Marja Nuoran kanssa perustamansa Kurmakka - Organic Food Oy:n puitteissa. Erkki tuntee luomualan läpikotaisesti sekä meillä että muualla ja on alalla tunnettu ja hyvin verkottunut. V 2000 Erkki laati Finprossa Luomukansainvälistymisstrategian, jossa oli mukana 30 tahoa. Sen jälkeen Erkki on ollut keskeisesti vaikuttamassa luomutuotteiden viennin kehittymiseen Suomessa.

Ei kommentteja: