keskiviikko 25. marraskuuta 2009

Vauhtia luomun kansainvälistymiseen

25.11.2009

Suomalainen elintarvikeala voi pian hakea vauhtia luomutuotantoon luomun kansainvälistymisohjelmasta. Tavoitteena on kehittää koko luomuketjua alkutuotannosta vähittäiskauppaan ja neuvonnasta tutkimukseen saakka. Lisäksi tavoitteena on tukea luomuvientiä maailmalle. Suomalaisen elintarviketeollisuuden on jo aika kiiruhtaa ottamaan osansa kansainvälisesti hyvin kehittyvistä luomumarkkinoista. Erityisen hyvin suomalaisen elintarviketeollisuuden vahvuudet ovat hyödynnettävissä keskieurooppalaisilla ja Kaukoidän luomuelintarvikemarkkinoilla, jotka kehittyvät jatkuvasti noin kymmenen prosentin vuosivauhtia.

Luomuohjelman taustalla on vahvoja toimijoita. Ohjelmaa valmistelevat yhteistyössä valtakunnallinen Elintarvikekehityksen klusteriohjelma, Finpro ja Organic Food Finland.
Valtakunnallisen Elintarvikekehityksen klusterin missiona on tukea elintarvikealan yrityksiä erityisesti terveellisen, terveyttä edistävän ja turvallisen ruoan tuottamisessa.

– Luomu on klusterin uusin kärkihanke, jossa klusterin eri puolilla Suomea toimivat osaamiskeskukset tukevat yrityksiä luomuun liittyvissä kysymyksissä. Kehittämisessä lähdetään liikkeelle yritysten omista tarpeista, selvittää luomuhankkeesta vastaava ohjelmajohtaja Erkki Vasara Agropolis Oy:stä.

Organic Food Finland on kehittänyt elintarvikevientiä suomalaisten yritysten kanssa jo yli kymmenen vuotta, viimeiset viisi vuotta yhteistyössä Finpron kanssa TEM:n rahoittaman vientirengastoiminnan puitteissa.

– Karttuneen erikoisosaamisen ja yritysten tarpeiden pohjalta olemme luomassa luomualan toimijoille kehityspolkua kansainvälistymiseen. Tavoitteena ei ole pelkästään kasvava vienti vaan ylipäätään suomalaisen luomuosaamisen kehittäminen, kertoo projektijohtaja Sampsa Heinonen Organic Food Finlandista.

– Maailmalla esiteltävistä elintarvikkeiden uutuustuotteista merkittävä osuus on luomua; erityisen mielen-kiintoisia kasvumarkkinoita ovat mm. Saksa, Tanska, Ruotsi, Ranska ja Iso-Britannia. Myös Itävalta on mie-lenkiintoinen markkina luomutuotteiden osalta.

Luomumarkkinoiden kasvu on erinomainen mahdollisuus suomalaiselle elintarviketeollisuudelle, jonka kilpailuvaltti ei ole hinta, vaan korkeatasoinen tuotanto, vahva tuotekehitysosaaminen ja hyvä maine laadukkaiden tuotteiden valmistajana, kertoo Finpron seniorikonsultti Esa Wrang. Hän kehottaa suomalaisia yrityksiä tarkkailemaan erityisesti kapeampia erikoistuotteiden tuotesegmenttejä, joissa kilpailua on vähemmän kuin volyymituotteissa.

Luomu ja kansainvälistyminen kiinnostavat? Ota yhteyttä:
• Elintarvikekehityksen klusteri, Erkki Vasara, Agropolis Oy:n ohjelmajohtaja, erk-ki.vasara@agropolis.fi, puh. 0400 699 209
• Finpro seniorikonsultti Esa Wrang, esa.wrang@finpro.fi, puh. 0400 243 076
• Organic Food Finland projektijohtaja Sampsa Heinonen, sampsa@organic-finland.com, puh. 045 279 9068

Ei kommentteja: